Zorg aan Zet

Zorg aan Zet

Zorg aan Zet

Het dialoogplatform Zorg aan Zet wil iedereen laten meedenken over de zorg van de toekomst. Doe jij ook mee aan dit maatschappelijk debat?

Wat is Zorg aan Zet?

Zorg aan Zet is een breed maatschappelijk debat over de zorg van morgen. De campagne wil zoveel mogelijk ideeën en meningen verzamelen: van zorgorganisaties, zorgverleners, patiënten en gebruikers, van de man in de straat. Wat vinden burgers belangrijk? Waar knelt het schoentje? Wat willen we in de toekomst en hoeveel hebben we daarvoor over? Zorg aan Zet wil de discussie over de zorg aanvuren. Zodat het thema zorg hoog op de politieke agenda komt in aanloop naar de Vlaamse en federale verkiezingen. Want zorg, dat beroert iedereen.

Het debat draait rond zes centrale vragen:

  • Hoe zorgen we ervoor dat we ziekte en kwetsbaarheid als een normaal deel van het leven gaan beschouwen?
  • Hoe zullen we onze zorg blijven betalen?
  • Hoe kunnen mensen de juiste zorg krijgen?
  • Hoe kunnen we alle zorg die mensen nodig hebben goed op elkaar afstemmen?
  • Hoe zorgen we dat er voldoende zorgpersoneel is? En hoe kunnen we maken dat zij voldoende tijd hebben voor warme, kwaliteitsvolle zorg?
  • Hoe ga je van een systeem dat mensen geneest en behandelt naar een systeem dat mensen gezond houdt?

Waarom een participatietraject? Zorg is complex en gelaagd. Alleen door de input van een grote diversiteit aan ervaringen en perspectieven kunnen we zicht krijgen op wat er leeft in de samenleving, wat de noden zijn en waar we in de toekomst naartoe moeten. Want het zijn die persoonlijke ervaringen die zorg tastbaar en concreet maken.

Zorg aan Zet is een initiatief van Zorgnet-Icuro met de steun van een hele reeks partners.

(bron: www.zorgaanzet.net)


Waarom deelnemen?

video

Heeft de vorige rubriek jou nog niet kunnen overtuigen, dan misschien de volgende video's wel.

Het belang van Zorg aan Zet werd uitgebreid besproken op Kanaal Z en kwam onder andere ook aan bod tijdens de nieuwsuitzendingen van VRT en RingTV. Lotgenote Sybiel Verstraete breekt mee de lans voor betere zorg voor chronisch zieken.

Participeren aan Zorg aan Zet kan via de website www.zorgaanzet.net.