Over ons

Over ons

MS-Liga Vlaanderen vzw werd in 1982 opgericht en richt zich op het algemeen welzijn van personen met MS en hun omgeving. De optimale levenskwaliteit staat daarbij centraal. De organisatie bestaat uit een hecht team van vaste medewerkers en vrijwilligers.

Onze missie, visie en doelstellingen

MS Liga Vlaanderen

De missie van de MS-Liga Vlaanderen is: ‘het bevorderen van het algemeen welzijn van personen met MS, hun familieleden en hun omgeving’.

Visietekst:

'De MS-Liga Vlaanderen wil MS in het leven betekenis geven, alle personen met MS (PmMS) en hun omgeving helpen bij het inzicht verwerven en omgaan met hun aandoening, hen individueel en als groep ondersteunen en hun belangen behartigen zodat PmMS net als iedereen een menselijk en kwaliteitsvol leven kunnen leiden. De MS-Liga Vlaanderen wil dankzij haar unieke combinatie van professionals en vrijwilligers uitgroeien tot een volwaardige partner-organisatie in de chronische zorg van morgen.'

Dit maken we concreet door op 6 domeinen actief te zijn.

  • Informeren
  • Begeleiding op psychosociaal en administratief vlak
  • Belangenverdediging
  • Financiële bijstand
  • Sensibilisering
  • Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek