Noodactie

Noodactie

Net zoals veel andere goede doelen is MS-Liga Vlaanderen afhankelijk van giften, legaten en van fondsenwervingsacties om te overleven. Dit voorjaar waren alle fondsenwervende acties niet mogelijk en ook dit najaar is zowat alles onmogelijk, ook de MS-Campagne (verkoop van chocolade en koekjes). Zo geraakt MS-Liga Vlaanderen in grote financiële problemen: help ons!

Waarom deze actie?

oproep

Hopelijk gaat alles goed met u en met uw familie? Ik vind het normaal dat ik u met deze vraag aanspreek. Het hoort tot het DNA van onze organisatie om het met u daarover te hebben. Uw fysieke en mentale gezondheid is in deze coronatijden het hoogste goed. Maar is dat eigenlijk niet altijd zo?

Vanaf midden maart hebben 12 maatschappelijk werkers en bijna 100 vrijwilligers een solidariteitsactie opgezet om de meest kwetsbare personen met MS actief te contacteren. Indien bleek dat er verdere stappen gezet moesten worden, werd iedereen ook effectief opgevolgd. Dit was een enorm werk. Liefst bijna 15% van onze leden (ongeveer 600 personen) werd opgebeld en dat werd enorm gewaardeerd. Dit is waar de MS-Liga iedere dag opnieuw voor staat: we zijn er voor onze leden. Voor allen, met vol engagement. En zeker in moeilijke tijden.

Maar nu lopen we tegen een harde realiteit aan. Alle activiteiten die dit voorjaar gepland waren om aan middelen te geraken die onze werking helpen financieren, werden omwille van de maatregelen van de overheid afgelast. En nu loopt het helemaal mis: ook voor het najaar worden om begrijpelijke redenen (heel veel vrijwilligers behoren immers zelf tot een kwetsbare doelgroep) de meeste fondsenwervende activiteiten stop gezet. En tot overmaat van ramp loopt ook de verkoop van Gallerchocolade en Destrooper koekjes nu ook in het honderd. We krijgen zelfs geen zekerheid van de overheid om te mogen verkopen.

Dit is rampzalig. We moeten nog een hele marathon lopen om er te blijven zijn voor iedereen en nu komen we zonder financiële zuurstof te staan.

MS-Liga Vlaanderen steunen met een gift

Wil jij ons helpen in deze moeilijke tijd? Elke euro telt. Giften vanaf € 40 geven je bovendien recht op een fiscaal attest.

  • op het rekeningnummer BE97 0000 0001 4649
  • met vermelding 'noodactie'

Heel erg bedankt voor jouw steun.

Wat kan je nog meer doen?

postbus

Verspreid de boodschap

Help ons om onze lijst met mogelijke schenkers te vergroten. Misschien kent u uit uw familie- of vriendenkring of uit uw werkomgeving mensen die u zelf zou willen aanschrijven? Al wie kan helpen is welkom. Onderaan staan brieven klaar staan die je kan personaliseren en helpen verspreiden.

handen

Organiseer een activiteit

Met het opzetten van een online-activiteit die geld in het laatje brengt. Alle goede ideeën zijn welkom. Neem contact op met Liesbeth (liesbeth.poorters@ms-vlaanderen.be).

hartje

Omarm een ambassadeur

Als MS-Liga zijn we altijd bezig geweest met waar we goed in zijn: informeren, ondersteunen, dienstverlening aanbieden. Wij hebben geen BV of schermgezicht die het voor ons wil/kan opnemen en we hebben geen middelen voor grootscheepse acties. Kent u iemand die dat zou willen doen? Laat het weten aan Luc (directeur@ms-vlaanderen.be).

Dank voor je steun

Mag ik u alvast danken voor uw steun. Wat u ook doet, u helpt mee het verschil te maken. Weet alvast dat de opbrengst wordt gebruikt voor het informeren, ondersteunen en de dienstverlening aangeboden door 14 maatschappelijk werkers. En het zal eveneens zuurstof betekenen voor de 400 vrijwilligers die hun activiteiten voor personen met MS willen blijven aanbieden.