Testament

Testament

In geval van overlijden wensen we meestal onze kinderen, naaste familie, andere dierbaren of behartigenswaardige organisaties iets na te laten.

Is het jouw wens om een deel van jouw erfenis ten goede te laten komen aan MS-Liga Vlaanderen vzw, dan is het noodzakelijk dat je een testament opmaakt. Zonder testament gelden immers enkel de wettelijke erfrechtregels.

Een notaris expert zal je meer duidelijkheid verschaffen over de erfrechtregels die op jouw situatie van toepassing zijn. Jouw kinderen of ouders hebben bijvoorbeeld recht op een erfdeel. Het deel van jouw erfenis waarover jij vrij kunt beschikken, noemen we het beschikbare deel.

Soorten legaten

Je kan het beschikbare deel van jouw erfenis bij testament verdelen via 3 soorten van legaten:

  • het algemeen legaat: het beschikbare gedeelte gaat in zijn totaliteit naar 1 persoon of organisatie, de algemene legataris genaamd.
  • het legaat onder algemene titel: het beschikbare gedeelte wordt verdeeld over verschillende erfgenamen, onder wie misschien MS-Liga Vlaanderen vzw
  • het bijzonder legaat: specifieke zaken, zoals een specifieke som geld, waardepapieren, een onroerend goed, een kunstwerk, … worden toegewezen aan bepaalde erfgenamen.

Het duolegaat: een slim systeem

Het duolegaat kan voor jou dan weer interessant zijn indien jouw erfgenamen broers, zussen, neven, nichten, ooms, tantes, vrienden of kennissen zijn. Bij een duolegaat combineer je een gift aan MS-Liga Vlaanderen vzw, met een gift aan deze ‘fiscaal erfgenamen in de zijlijn’ of ‘vreemden’ en zorg je ervoor dat de overige erfgenamen de zeer hoge erfbelasting (tot wel 65%) niet zelf hoeven te dragen.

MS-Liga Vlaanderen vzw neemt bij aanvaarding van het legaat de erfbelastingen ten hare laste, alsook de erfbelasting op het deel van de overige erfgenamen. Vzw’s (verenigingen zonder winstoogmerk) kunnen immers genieten van een laag en vast tarief van erfbelasting, berekend op hun globale erfdeel. In het Vlaams Gewest is dat 8,5%. Een voorbeeldberekening maakt snel veel duidelijk.