Ik heb niet genoeg geld om mijn rekeningen te betalen. Ik weet niet bij welke instantie ik tegemoetkomingen kan aanvragen. Bij wie kan ik terecht?

Ik heb niet genoeg geld om mijn rekeningen te betalen. Ik weet niet bij welke instantie ik tegemoetkomingen kan aanvragen. Bij wie kan ik terecht?

Er zijn verschillende antwoorden mogelijk op je vraag. Hieronder krijg je het overzicht waarmee je aan de slag kan gaan. Toch nog vragen? Contacteer dan de maatschappelijk werker.

Sociaal MS-Fonds

sociaal MS-fonds

Het Sociaal MS-Fonds van de MS-Liga Vlaanderen heeft tot doel om personen met MS die een beperkt inkomen hebben, te voorzien van een tegemoetkoming voor

  • thuiszorgdiensten (zoals dagcentrum, dienstencheques, gezinshulp, poetshulp, oppasdiensten, …)
  • voor hulpmiddelen (zoals rolwagen, scooter, elektrische relaxzetel, liftsystemen, …)
  • voor verzorging (zoals verzorgingsmateriaal voor wonden, voedingssonde en –pomp, aspiratiesonde, …) 
  • voor psychologische begeleiding.

De aanvraag vindt plaats via de maatschappelijk werker van jouw regio aan wie je het ingevulde aanvraagformulier en de bijhorende facturen en/of bewijstukken vóór het jaareinde bezorgt.


Budgetbegeleiding

budgetbegeleiding

OCMW en CAW

Als je problemen hebt met het onder controle houden van je uitgaven, dan kan budgetbegeleiding een mogelijke oplossing zijn. Het doel van budgetbegeleiding is dat je goed leert hoe je jouw inkomsten en uitgaven kan beheren. Je kan hiervoor meestal terecht bij het OCMW uit de gemeente waar je woont of bij een CAW in jouw regio. Deze ondersteuning is gratis, anoniem en vrijwillig (omdat financiële problemen vaak ook samengaan met andere vragen en problemen zal de begeleiding ook steeds ruimte maken om met jou te praten over de moeilijkheden die je ervaart in je leven, je gezin, je werk…).

Bij budgetbegeleiding beheer je zelf budget. Je wordt wel hierbij in raad en daad bijgestaan door een maatschappelijk werker. Je ontvangt dus zelf je inkomsten en voert zelf alle betalingen uit. De maatschappelijk werker helpt met het opmaken van een budgetplan, een inventaris van je schulden, geeft advies, biedt persoonlijke ondersteuning, …

Met het budgetplan, dat je samen met de maatschappelijk werker opstelt, kan je je uitgaven plannen en zo eventuele schulden afbetalen.

Budgetbeheer

Wanneer je erg veel moeite hebt met het zelfstandig betalen van je rekeningen, het bijhouden van een administratie en het volgen van een budgetplan, dan kan budgetbeheer je misschien beter helpen (klik hier om meer te weten te komen over budgetbeheer). Let wel: budgetbegeleiding en budgetbeheer kunnen geen oplossing bieden voor grote schuldproblemen, dan kan je beter een beroep doen op schuldbemiddeling (klik hier om meer te weten te komen over schuldbemiddeling) of een collectieve schuldenregeling (klik hier om meer te weten te komen over collectieve schuldenregeling). Voor schuldbemiddeling kan je terecht bij het OCMW of het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW).

  • Voordeel budgetbegeleiding: een maatschappelijk werker helpt je met je persoonlijke administratie (rekeningen betalen, budgetplannen, ...) en het opstellen van een inventaris van je schulden. Je verzorgt zelf je betalingen en de uitvoering van het budgetplan.
  • Nadeel budgetbegeleiding: als je de betalingen niet goed verzorgt en je volgt je budgetplan niet goed op, is het je eigen verantwoordelijkheid.

Aanvraag tegemoetkoming zorg

aanvraag tegemoetkomingen

Overzicht tegemoetkomingen en hun procedures

Wanneer MS leidt tot aanhoudende, ernstige klachten en pijn, kan het aangewezen zijn om een tegemoetkoming aan te vragen voor woningaanpassingen, hulpmiddelen of zorgverlening. We zetten hieronder de verschillende aanvraagprocedures op een rijtje:

  • Wie ziek is, kan in België rekenen op de federale sociale zekerheid voor de terugbetaling van dokterskosten, medicatie en andere ziektekosten. In het geval je gedurende een lange periode veel zorg nodig hebt, kan je terugvallen op de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) die jou een maandelijks een zorgbudget kan uitkeren. Er zijn drie soorten zorgbudgetten:
  • Een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (= vroegere zorgverzekering). Klik hier om dit budget aan te vragen.
  • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (= vroegere tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden). Klik hier om dit budget aan te vragen.
  • Een zorgbudget voor personen met een beperking (= vroegere basisondersteuningsbudget). Klik hier om dit budget aan te vragen.

Aanvragen online indienen

Heel wat aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FODSZ) kunnen online gebeuren wat minder administratie vergt. Op een vragenlijst van myhandicap.belgium.be kan je aanvinken welke tegemoetkomingen of maatregelen je wil aanvragen.
Klik hier om je aanvraag in te dienen.

Sociale dienst MS-Liga Vlaanderen

Nog niet het juiste antwoord gevonden op je vraag? Heb je hulp nodig?

Neem contact op met een maatschappelijk werker van MS-Liga Vlaanderen.