Algemene voorwaarden

Fondsenwerving

De MS-Liga Vlaanderen onderschrijft de Ethische Code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving
(VEF)
.

Als donateur heb je recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers, en personeelsleden minstens jaarlijks
op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd. Je kan te allen tijde informatie inzien via
www.ms-vlaanderen.be/publicaties of bijvoorbeeld een volledig jaarverslag opvragen via de centrale administratie.


Privacy

Download hieronder de laatst bijgewerkte versie van onze privacyverklaring.