Gift

Gift

Wil je onze organisatie steunen, dan kan je steeds een gift overmaken op het algemeen rekeningnummer: BE17 7333 3773 3721.

Fiscaal attest

Voor giften die toekomen op dit rekeningnummer, is MS-Liga Vlaanderen erkend om fiscale attesten uit te reiken aan de opdrachtgever, volgens de criteria van de fiscus. Stort je met andere woorden op jaarbasis € 40 of meer, en gaat het om een zuivere gift (waar dus geen tegenprestatie tegenover staat), dan zal je hiervoor in maart het jaar nadien een fiscaal attest ontvangen.

Bijvoorbeeld: Een fiscaal attest laat je vervolgens toe jouw gift gedeeltelijk van je belastingen af te houden. Die forfaitaire vermindering kan tot 45% van het totale bedrag van de gift(en) bedragen. Voor een gift van € 100 aan de MS-Liga Vlaanderen, geniet je van een fiscaal voordeel van € 45. TIP! Op 12 juni 2020 werd door de overheid beslist dat die forfaitaire vermindering (enkel geldend voor giften in 2020) tot 60% van het totale bedrag van de gift(en) kan bedragen.

Voor ingezamelde gelden (opbrengsten van acties) en sponsoringsgeld (met publiciteit of een ander materiële tegenprestatie) kunnen wij geen fiscaal attest uitreiken. Dit zijn voor de fiscus geen zuivere giften.

tekstbalonnen
"Een verhoging van 10 tot 20% van het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften."
Nieuwe maatregelen voor het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming
vraag antwoord
"Tegelijkertijd zal de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020 worden verhoogd van 45 naar 60%. Deze laatste bepaling is met name gericht op de vrijwilligerssector en zal ngo's en non-profitorganisaties steunen waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis."
Nieuwe maatregelen voor het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming