Gift

Gift

Wil je onze organisatie steunen, dan kan je steeds een gift overmaken op het algemeen rekeningnummer: BE17 7333 3773 3721.

Fiscaal attest

Voor giften die toekomen op dit rekeningnummer, is MS-Liga Vlaanderen erkend om fiscale attesten uit te reiken aan de opdrachtgever, volgens de criteria van de fiscus. Stort je met andere woorden op jaarbasis € 40 of meer, en gaat het om een zuivere gift (waar dus geen tegenprestatie tegenover staat), dan zal je hiervoor in maart het jaar nadien een fiscaal attest ontvangen.

Bijvoorbeeld: Een fiscaal attest laat je vervolgens toe jouw gift gedeeltelijk van je belastingen af te houden. Die forfaitaire vermindering kan tot 45% van het totale bedrag van de gift(en) bedragen. Voor een gift van € 100 aan de MS-Liga Vlaanderen, geniet je van een fiscaal voordeel van € 45.

Voor ingezamelde gelden (opbrengsten van acties) en sponsoringsgeld (met publiciteit of een ander materiële tegenprestatie) kunnen wij geen fiscaal attest uitreiken. Dit zijn voor de fiscus geen zuivere giften.