Schenking bij leven

Schenking bij leven

Een schenking via notariële akte is de veiligste manier om tijdens uw leven een gift te doen. Het is een verplichting, mocht u grond, een appartement of huis willen wegschenken. Voor roerende goederen ...