Types MS

Types van MS

Er bestaan verschillende types van MS: Relapsing-remitting MS, Secundair-progressieve MS en Primair-progressieve MS. Elk type heeft een specifiek verloop.

Relapsing-remitting MS (RRMS)

RRMS is de meest voorkomende vorm van MS en wordt gekenmerkt door periodes van toegenomen neurologische symptomen. Deze opstoten (relapses) worden gevolgd door periodes van (gedeeld) herstel (remission). Tijdens herstelperiodes kunnen sommige symptomen verdwijnen, maar andere blijven.

Ongeveer 85% van de personen met MS hebben RRMS.

Secundair-progressieve MS (SPMS)

SPMS

Een gedeelte van de personen met RRMS evolueert na verloop van jaren naar een situatie van SPMS. Bij SPMS is er een achteruitgang van de neurologische functies en dus een toename van de beperkingen.

Primair-progressieve MS (PPMS)

PPMS

Bij PPMS doet zich een verlies van neurologische functie voor vanaf het begin van de ziekte. Er zijn geen voorafgaande periodes van opstoten en herstel. PPMS wordt gekenmerkt door een continue toename van de beperkingen. Sommige personen met MS kennen periodes van stabilisatie en zelfs lichte verbetering, maar meestal treedt hier geen herstel op.

Ongeveer 15% van de personen met MS hebben PPMS.


MS bij kinderen en jongeren

jongeren

MS treedt vooral op bij volwassenen, maar in sommige gevallen kan MS ook ontstaan bij kinderen en jongeren. Naar schatting 5-10% van de personen met MS kregen de eerste symptomen voor de leeftijd van 16 jaar.

Veel informatie over de impact van de ziekte en hoe je met de symptomen kan omgaan zijn identiek voor volwassenen, jongeren en kinderen. Toch zijn er een reeks uitdagingen en thema's die specifiek zijn aan deze jonge groep: school, studie- of werkkeuze, contacten leggen, relaties, ... Naast de MS-GPS en de direct hulp van de sociale dienst, kan ook de Jongerenwerking een houvast bieden.