Symptomen van MS

Symptomen van MS

Bij MS wordt de beschermende myelinelaag rond zenuwen in de hersenen en het ruggenmerg aangetast. Wanneer dit gebeurt, wordt de normale geleiding van prikkels langsheen de zenuwbanen verstoord of onderbroken. Afhankelijk van de plaats van de schade, treden verschillende symptomen op.

symptomen

Multiple Sclerose leidt tot verschillende zichtbare en onzichtbare symptomen. De symptomen zijn onvoorspelbaar en kunnen variëren van persoon tot persoon. Daarom wordt multiple sclerose ook wel de aandoening met 1000 gezichten genoemd.

Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende symptomen bij MS. Dit wil niet zeggen dat alle personen met MS hier last van zullen hebben. Bovendien is deze lijst niet volledig.

Meest voorkomende symptomen

Verstoring van evenwicht en coördinatie

Door schade in hersengebieden die instaan voor het zicht en ruimtelijke gevoel, kan het evenwicht verstoord worden. Ook de coördinatie van bewegingen kan moeilijker worden. Hierdoor vergroot het risico op evenwichtsverlies en vallen.

Optische neuritis

Optische neuritis is de ontsteking van de oogzenuw. Typische klachten zijn een plotse achteruitgang van het zicht in één of beide ogen (wazig of volledig verlies van zicht, dubbelzien). Optische neuritis gaat vaak gepaard met pijnlijke oogbewegingen en lichtflitsen.

Vermoeidheid

De overgrote meerderheid van personen met MS (>90%) ervaart een uitgesproken vermoeid gevoel.

Spierzwakte

Spierzwakte omwille van een verstoorde zenuwgeleiding en/of beschadiging van zenuwbanen komt vaak samen voor met vermoeidheid. Beide symptomen kunnen worden beïnvloed door de temperatuur en het moment van de dag.

Gevoelsverlies

Verlies of verstoring van gevoel in de ledematen komt vaak voor. Meestal begint dit eerst met een abnormaal gevoel in een gedeelte van één arm of been en vervolgens breidt dit langzaam uit. In sommige gevallen tast dit het gevoel op de buik en rug ook aan. De gevoelsverstoring kan bij sommige personen met MS als tintelend, brandend en pijnlijk aanvoelen.

Temperatuurovergevoeligheid (Uhthoff’s fenomeen)

Zenuwbanen waarvan de myelinelaag is beschadigd, zijn uiterst gevoelig voor de geringste stijging van de lichaamstemperatuur. Die temperatuursverandering kan leiden tot een vertraging in de zenuwgeleiding, waardoor opgelopen schade zich terug kan uiten. Ieder MS-symptoom kan hierdoor versterkt worden. Langdurige blootstelling aan de zon, fysieke activiteit, warme baden, emotie, vermoeidheid, koorts, … kunnen deze symptomen oproepen. Gelukkig verdwijnen ze weer na daling van de lichaamstemperatuur. Je voorkomt best een te grote temperatuurstijging, maar indien dit niet mogelijk is bestaan er verschillende afkoelingsstrategieën.

Pijn

Ongeveer de helft van de personen met MS heeft last van pijn tijdens het ziekteverloop. Verschillende behandelingsstrategieën zijn beschikbaar voor MS-pijn. Vaak is een multidisciplinair onderzoek nodig. Sommige personen kunnen geholpen worden in een pijnkliniek.

Spasticiteit

Spasticiteit bij MS wordt veroorzaakt door aantasting van de zenuwbanen die instaan voor beweging. Het symptoom kan zich zowel tijdelijke voordoen (als spierspasmen) of continu uiten (als spierstijfheid). Spasticiteit kan een bijkomende rol spelen bij vermoeidheid indien het de nachtrust verstoort. Ook wandelen en alledaagse bewegingen zoals eten, wassen, ... kunnen hierdoor moeilijker worden.

Beven

Aantasting van zenuwbanen in de kleine hersenen (het cerebellum) kan leiden tot (on-)vrijwillig en ritmisch beven. De kleine hersenen zijn immers verantwoordelijk voor beweging. Beven door MS is moeilijk te behandelen en kan een belangrijke rol spelen in de vermoeidheid en beperkingen van personen met MS.

Gangproblemen

Verschillende MS-symptomen zoals evenwichts- en coördinatieproblemen, spierzwakte en spasticiteit, vermoeidheid en pijn spelen hierin een rol. Kinesitherapie en ergotherapeutische hulpmiddelen kunnen helpen om de stabiliteit en veiligheid in het dagelijks leven te verbeteren.

Depressie

Depressie komt vaker voor bij personen met MS dan in de algemene bevolking. Sommige personen kunnen een depressie ontwikkelen in de periode kort na de diagnose. Anderen zijn meer vatbaar hiervoor later in het ziekteproces.

Blaasproblemen

MS-letsels in de hersenen of het ruggenmerg kunnen leiden tot een verstoorde blaasfunctie. Urine-incontinentie heeft een zware invloed op de levenskwaliteit. Heel wat ziekenfondsen stellen materiaal ter beschikking.

Geheugenstoornissen

Geheugenstoornissen zijn vaak één van de eerste symptomen van de aantasting van de myelinelaag en komen bij ongeveer de helft van de personen met MS voor. Problemen met het kortetermijngeheugen zijn frequent.

Seksuele dysfunctie

MS kan de seksuele gevoelens en functies beïnvloeden. Het is cruciaal om hierover te praten met je partner indien je een verandering merkt. Tegenwoordig bestaan verschillende medische strategieën om seksuele problemen ten gevolge van MS te behandelen.


Minder frequente symptomen

  • Spraakproblemen
  • Slikproblemen
  • Gehoorproblemen
  • Emotionele stoornissen
  • Hormonale stoornissen bij vrouwen met MS
  • ...