MAR (Medische Adviesraad)

MAR (Medische Adviesraad)

De MAR, oftewel Medische Adviesraad publiceert adviezen over belangrijke medische en wetenschappelijke thema's. De MAR is een orgaan van de Nationale Liga en komt driemaal per jaar (of op verzoek van de artsen, onze Franstalige collega's of door MS-Liga Vlaanderen) samen.

Daarnaast kan je bij de Nationale Belgische Multiple Sclerose Liga terecht voor nieuws over onderzoeken in binnen- en buitenland.

Wat is de structuur van de MAR?

medische adviesraad

De Medische Adviesraad is samengesteld uit artsen van beide gemeenschappen.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door een neuroloog gespecialiseerd in de behandeling van MS.

Elke vier jaar wordt het voorzitterschap overgedragen aan een neuroloog van de andere taalgemeenschap.

Thema's

De MAR formuleert antwoorden op belangrijke thema's zoals stamceltransplantatie, medicinale cannabis, vaccinatie, zonlicht, ...

Informatie van de Medische Adviesraad kan je raadplegen op de website van de Nationale Liga.