Ik kan niet zo goed (meer) omgaan met mijn geld. Bij wie kan ik terecht?

Ik kan niet zo goed (meer) omgaan met mijn geld. Bij wie kan ik terecht?

Er zijn verschillende antwoorden mogelijk op je vraag. Hieronder krijg je het overzicht waarmee je aan de slag kan gaan. Toch nog vragen? Contacteer dan de maatschappelijk werker.

Budgetbegeleiding

budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding

Als je problemen hebt met het onder controle houden van je uitgaven, dan kan budgetbegeleiding een mogelijke oplossing zijn. Het doel van budgetbegeleiding is dat je goed leert hoe je jouw inkomsten en uitgaven kan beheren. Je kan hiervoor meestal terecht bij het OCMW uit de gemeente waar je woont of bij een CAW in jouw regio. Deze ondersteuning is gratis, anoniem en vrijwillig (omdat financiële problemen vaak ook samengaan met andere vragen en problemen zal de begeleiding ook steeds ruimte maken om met jou te praten over de moeilijkheden die je ervaart in je leven, je gezin, je werk, …).

Bij budgetbegeleiding beheer je zelf budget. Je wordt wel hierbij in raad en daad bijgestaan door een maatschappelijk werker. Je ontvangt dus zelf je inkomsten en voert zelf alle betalingen uit. De maatschappelijk werker helpt met het opmaken van een budgetplan, een inventaris van je schulden, geeft advies, biedt persoonlijke ondersteuning, … Met het budgetplan, dat je samen met de maatschappelijk werker opstelt, kan je je uitgaven plannen en zo eventuele schulden afbetalen.

Budgetbeheer

Wanneer je erg veel moeite hebt met het zelfstandig betalen van je rekeningen, het bijhouden van een administratie en het volgen van een budgetplan, dan kan budgetbeheer je misschien beter helpen (klik hier om meer te weten te komen over budgetbeheer). Let wel: budgetbegeleiding en budgetbeheer kunnen geen oplossing bieden voor grote schuldproblemen, dan kan je beter een beroep doen op schuldbemiddeling (klik hier om meer te weten te komen over schuldbemiddeling) of een collectieve schuldenregeling (klik hier om meer te weten te komen over collectieve schuldenregeling). Voor schuldbemiddeling kan je terecht bij het OCMW of het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW).

  • Voordeel budgetbegeleiding: een maatschappelijk werker helpt je met je persoonlijke administratie (rekeningen betalen, budgetplannen...) en het opstellen van een inventaris van je schulden. Je verzorgt zelf je betalingen en de uitvoering van het budgetplan.
  • Nadeel budgetbegeleiding: als je de betalingen niet goed verzorgt en je volgt je budgetplan niet goed op, is het je eigen verantwoordelijkheid.

Budget overzicht

Wil je voorlopig toch je budget zonder begeleiding proberen te beheren ? Dan is het belangrijk dat je probeert te bepalen hoeveel inkomsten je precies hebt en hoeveel je exact uitgeeft per maand. Er zijn een aantal apps op de markt waarvan ‘Money Lover’ één van de meest eenvoudige en aangename interface heeft. Hiermee kunnen zowel uitgaven als inkomsten beheerd worden. Zo kan er een alarm weergegeven worden wanneer een bepaalde budgetgrens wordt bereikt, kunnen toekomstige uitgaven (zoals huur, lening, …) in een kalender ingegeven worden en kan een grafische analyse van jouw transacties getoond worden. Deze app is bruikbaar op smartphone, tablet en computer of laptop. Klik hier om toegang tot de app te verkrijgen. Deze app is verkrijgbaar in het Nederlands.

Uiteraard kan je jouw inkomsten en uitgaven via pen en papier bijhouden of kan je gebruik maken van een Excel-rekenblad. In de praktijk is het belangrijk dat je steeds goed weet wanneer je je schulden moet betalen (geef vooral aandacht aan je woonlening, autolening en creditcardschulden). Zorg voor een goede spreiding van alle onkosten die je hebt (zodat je op het einde van de maand nog rond kan komen). Een goede spreiding geeft minder stress. Zorg er daarom ook voor dat je minstens één procent van je maandelijkse inkomsten op een spaarrekening zet. Wil je nagaan welke kosten je allemaal hebt (denk aan: kinderen die studeren, een huis huren of kopen, een kindje krijgen, ziek zijn, … Al die levensmomenten hebben ook gevolgen op financieel vlak. Om daaruit wegwijs te geraken kan je best eens een kijkje nemen op de website van het Vlaams Centrum Schuldenlast. Wie een laag inkomen heeft, heeft soms recht op bepaalde uitkeringen of voordelen, zelfs in combinatie met een inkomen dat u al zou hebben. Klik hier voor meer informatie over alle mogelijke schulden.


Aanvraag tegemoetkoming zorg

tegemoetkoming zorg

Overzicht tegemoetkomingen en hun procedures

Wanneer MS leidt tot aanhoudende, ernstige financiële en/of praktische problemen, kan het aangewezen zijn om een tegemoetkoming aan te vragen voor woningaanpassingen, hulpmiddelen of zorgverlening. We zetten hieronder de verschillende aanvraagprocedures op een rijtje:

  • Wie ziek is, kan in België rekenen op de federale sociale zekerheid voor de terugbetaling van dokterskosten, medicatie en andere ziektekosten. In het geval je gedurende een lange periode veel zorg nodig hebt, kan je terugvallen op de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) die jou een maandelijks een zorgbudget kan uitkeren. Er zijn drie soorten zorgbudgetten:
  • Een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (= vroegere zorgverzekering). Klik hier om dit budget aan te vragen.
  • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (= vroegere tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden). Klik hier om dit budget aan te vragen.
  • Een zorgbudget voor personen met een beperking (= vroegere basisondersteuningsbudget). Klik hier om dit budget aan te vragen.

Aanvragen online indienen

Heel wat aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FODSZ) kunnen online gebeuren wat minder administratie vergt. Op een vragenlijst van myhandicap.belgium.be kan je aanvinken welke tegemoetkomingen of maatregelen je wil aanvragen.
Klik hier om je aanvraag in te dienen.

Sociale dienst MS-Liga Vlaanderen

Nog niet het juiste antwoord gevonden op je vraag? Heb je hulp nodig?

Neem contact op met een maatschappelijk werker van MS-Liga Vlaanderen.