Wereld MS-Dag 2020

I connect, we connect

Vorig jaar maakten we tijdens de Wereld MS-Dag campagne rond het thema 'onzichtbare symptomen van MS. De komende drie jaren zetten we wereldwijd in op een nieuw thema, dat helaas actueler is dan ooit, namelijk verbinding.

Van 'onzichtbare symptomen' naar verbondenheid

ms

Het lijkt nog niet zo gek lang geleden dat we volop campagne voerden over de ‘onzichtbare symptomen van MS’. Het vorige thema van de Wereld MS-Dag was terecht een voltreffer. Het was een thema waar iedereen zich in kon herkennen, ook al wordt MS met recht en reden de aandoening met 1000 gezichten genoemd. Misschien moet ik zelfs nog sterker bewoorden. De onzichtbare symptomen van MS waren niet ondanks, maar juist omwille van de verscheidenheid zo’n succes en zal nog een lange tijd door blijven zinderen.

Hoe volg je zo’n sterk verhaal op? Zijn er nog andere onderwerpen die erin slagen om alle personen met MS te raken, en dat over leeftijdsgrenzen, ziektesymptomen en landgrenzen heen? Ja, dat kan, zo blijkt. De volgende drie jaren wordt volop ingezet op een nieuw thema, dat helaas momenteel actueler blijkt dan ooit, namelijk verbinding.

Eerlijk gezegd toont de coronacrisis perfect aan wat het met een mens doet als die verbondenheid plots onder druk komt te staan en de evidentie van connectie wegvalt. Verbinding zoeken met anderen is diep menselijk en iets waar we als mensen en organisaties terecht eens stil bij mogen staan.

Verbondenheid ... in 3 stappen

#msconnections

Drie jaar klinkt lang, maar er is heel wat stof om over na te denken. Ergens bij horen, raakpunten vinden bij anderen, contact, een schakel vormen tussen mensen, een puzzelstukje zijn van een groter geheel, … Verbondenheid is iets dat we allemaal zoeken, elk op onze eigen manier, en op heel verschillende niveaus. We willen connecteren met onszelf, met de mensen dicht om ons heen, met gelijkgezinden of we ze nu persoonlijk kennen of niet, en met de bondgenoten die zich liefst samen met ons inzetten voor onze belangen.

Je merkt het al, dit wordt te veel om te behappen op korte tijd. Daarom dat we het overkoepelende thema zullen opkappen in drie subthema’s die we samen met jullie zullen exploreren.

2020

We beginnen klein, bij de persoon met MS en de personen die hen van dichtbij omringen. Je kent ze wel. Ik heb het over mantelzorgers, lotgenoten, MS-begeleiders en vrijwilligers, en al die anderen die een eerste schakeltje vormen met personen met MS.

2021

Het volgende jaar zetten we ruimer in op de verbondenheid in onze gehele organisatie. Samenwerken, teamgevoel, kennis delen, … Jaar twee zal volop in het teken staan van de puzzelstukjes in MS-Liga Vlaanderen.

2022

In het laatste jaar bekijken we onze relatie met onze bondgenoten, strijders, sympathisanten, …, mensen en organisaties die feitelijk geen deel zijn van MS-Liga Vlaanderen, maar onmisbare partners zijn.