Transitie van MS-Liga Vlaanderen

Transitie van MS-Liga Vlaanderen

Transitie

In het kader van de noodzakelijke transitie van de organisatie heeft de RvB op 17 september unaniem beslist om een aantal structurele maatregelen (financieel en inhoudelijk) te treffen om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

Maatregelen

  1. Maatregelen aangaande personeel
    Om economische redenen zijn we genoodzaakt om enerzijds afscheid te nemen van 4 maatschappelijk werkers en anderzijds het personeel op een andere manier in te zetten.
  2. Maatregelen aangaande Sociaal MS-Fonds
    Het Sociaal MS-Fonds zal moeten worden hervormd naar een administratief vereenvoudigd en sociaal rechtvaardig systeem voor personen met MS in behartenswaardige omstandigheden.
  3. Maatregelen aangaande fondsenwerving
    Het is essentieel om extra inspanningen te leveren aan inkomstenzijde en te blijven investeren in moderne instrumenten, technieken en mankracht. In 2020 willen we aan de slag gaan met een professionele fondsenwerver met als opdracht extra inkomsten te genereren en de lokale fondsenwervers een degelijke omkadering en begeleiding te bieden.

In bijgevoegde informatieve nota (onderaan) kan je meer uitleg lezen over de maatregelen.

Contact

Heb je na het lezen van de nota nog vragen, neem dan gerust contact op.