Vaccinatie tegen COVID-19

Vaccinatie tegen COVID-19

Corona vaccinatie bij MS

Nu de vaccinatie tegen Covid-19 is opgestart, worden vragen gesteld over de veiligheid van deze vaccins voor personen met MS. Over de veiligheid van deze vaccinatie bij MS is momenteel niet veel geweten. Er wordt een groep van experten samengesteld die zal werken aan richtlijnen op basis van beschikbare informatie en verder onderzoek. Bij meer informatie houden we je hier op de hoogte.

In dit schema kan je alvast lezen welke richtlijnen voor personen met MS bij andere vaccinaties worden gehanteerd.

Vaccinaties en MS

vaccinatie
 • MS is geen contra-indicatie voor vaccinatie
 • Algemene vaccinaties (tentanus, hepatitis B, ...): volg richtlijnen voor algemene bevolking
 • Vaccinaties met doelgroepen (griep, pneumokokken): evalueer de aanwezigheid van risicofactoren en vaccineer zeker indien:
 1. Personen > 50 jaar
 2. Personeel uit gezondheidssector
 3. Personen die in een zorginstelling verblijven
 4. Personen met een onderliggende chronische aandoening van de longen, het hart, de lever, de nieren
 5. Personen met suikerziekte (diabetes)
 6. Zwangere vrouwen
 7. Personen met overgewicht (BMI >35)
 8. Personen die weinig mobiel zijn als gevolg van een neurologische aandoening

 

Vaccinaties en MS-behandelingen

vaccinatie
 • MS-behandelingen zijn een contra-indicatie voor levende vaccins
 • MS-behandelingen zijn geen contra-indicatie voor dode vaccins
 • Timing van dode vaccins is belangrijk bij Mavenclad, Lemtrada en Ocrevus

Mavenclad en Lemtrada:

 1. 6 weken voor cyclus
 2. minstens 4 maanden na cyclus

Ocrevus:

 1. 6 weken voor toediening
 2. minstens 12 weken na toediening

Meer info over de vaccinatie

De vaccinatie zal waarschijnlijk vallen onder 'vaccinaties met doelgroepen'.

Over de vaccinatie tegen het coronavirus werd al veel informatie gepubliceerd. Veel antwoorden vind je dan ook al terug op de website van:

 

MS-Liga Vlaanderen is geen medische organisatie. Heeft u vragen over uw behandeling of over de afstemming ervan zoals hierboven beschreven? Raadpleeg uw medisch team.

Wij houden u via onze gebruikelijke kanalen op de hoogte van eventuele nieuwe algemene adviezen over de vaccinatie.